Netwerk met Impact

In Nederland bevindt zich een groeiend potentieel van christenen met een niet-Europese achtergrond. Zij komen uit werelddelen waar het christendom springlevend is. Zij brengen  een nieuw elan in onze kerken, een geloofsvrijmoedigheid in onze samenleving, en een relationele manier denken en leven.

Helaas denken sommigen van deze christenen dat ze niets kunnen bieden aan het goed georganiseerde Nederland, trekken zich daarom terug in eigen culturele netwerken, terwijl juist hun spiritualiteit ons kan verrijken.

Helaas zijn ze moeilijk te vinden voor kerken, organisaties, instellingen en media, waardoor honderdduizenden kleurrijke christenen onzichtbaar blijven.

Met de groei van een niet-Westers potentieel, groeit ook de behoefte aan bewustwording en nieuwe netwerken, lokaal en nationaal, aan creatieve vormen van interculturele betrokkenheid in onze samenleving, in de steden en wijken, waarbij het eeuwenoude christelijke geloof een samenbindende factor blijkt te zijn die culturen en denkwijzen overstijgt, en een sociale impact heeft voor iedereen.


Cross Cultural Impact wil netwerken en mensen samen brengen die niet alleen in staat zijn culturen en talen te overstijgen, maar daardoor juist ook nieuwe vormen van samenleven, geloven en helpen kunnen ontwikkelen.


Op dit moment gebeurt dat bijvoorbeeld door de levensverhalen en wijsheden van migranten dichterbij te brengen middels:


•discussie fora en symposia

•de media, websites en boeken

•interculturele training

•gastlessen op scholen

•thema avonden

SYMPOSIUM