Een tijd van culturele verschuivingen…

Nooit eerder is er een tijd geweest waarin de protestantse kerken zo’n ingrijpende  verschuiving hebben meegemaakt wat betreft de culturele en geografische achtergrond van haar gelovigen. Waar ooit het protestants christendom voornamelijk beperkt bleef tot Europa en Amerika, is in de laatste eeuw de kleur van de kerk bijna geheel verschoten van het Westen naar de rest van de wereld 

Oftewel bijna 2/3 van de protestante christenen in de wereld is tegenwoordig niet-Westers. En dat is vooral te danken aan de groei van de kerk in de niet-Westerse wereld. Denk maar aan:


China: van 1 miljoen christenen rond de culturele revolutie midden vorige eeuw, naar, volgens recente schattingen, tot wel 130 miljoen nu.


Zuid Korea: in 1880 nog geen enkele christen, nu stuurt het relatief gezien de meeste zendelingen de wereld in.


Afrika: rond 1900 was de bevolking in dit continent nog voor maar een paar procent christen, nu al voor ruim 50%.


Brazilië: dit land stuurde nu al enkele duizenden zendelingen naar andere delen van de wereld, en dat zal alleen maar meer worden.Ook in Nederland gaan we dat steeds meer zien. Maar liefst 800.000 christenen in Nederland hebben een allochtone achtergrond. Kerken die voor 100% blank zijn, worden een minderheid of groeien niet. Sommigen denken dat hiermee iets verloren gaat, maar deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen.

Het vereist ook nieuwe inzichten en interculturele vaardigheden van kerken, instellingen en commissies. Tijd dus voor meer onderzoek, meer toerusting en meer impact!“Kerken die voor 100% blank zijn, worden een minderheid of groeien niet.”